Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά σας στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης

Yποβληθείσες Αιτήσεις

Αναζήτηση υποβληθείσας αίτησης για ανάρτηση/διόρθωση δικαιολογητικών ή έλεγχο αποτελέσματος

Πρόσκληση Ωφελουμένων

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Αίτηση Επιχειρήσεων

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής σας στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης

Ανακοινώσεις

 04 Oct 2023 Ανακοίνωση Οριστικού πίνακα για παροχή θέσεων πρακτικής στην Πράξη με MIS 5131433
 26 Sep 2023 Ανακοίνωση Προσωρινού πίνακα για παροχή θέσεων πρακτικής στην Πράξη με MIS 5131433
 26 Jul 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων Υποψηφίων Β Πρόσκλησης για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5131433
 26 Jul 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων Υποψήφιων A Πρόσκλησης για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5131433
 13 Jul 2023 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την Πράξη με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ» και MIS 5131433
 12 Jul 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων Υποψήφιων A Πρόσκλησης για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5131433
 15 Jun 2023 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΜΕΧΡΙ 26/06/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 23:59
 02 Jun 2023 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΜΕΧΡΙ 15/06/2023 και ώρα 23:59
 18 May 2023 Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την Πράξη με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ» και MIS 5131433
Footer Image