Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, Πληροφορίες: Γεώργιος Αλεξίου,

τηλ επικοινωνίας : 2752025626 

mail : entaxi_anergon@1444.syzefxis.gov.gr

Footer Image