Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης της πράξης, πατήστε ΕΔΩ

Η πρόσκληση περιλαμβάνει τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο παρόν έργο που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από κάθε υποψήφιο πριν την υποβολή αίτησης συμμετοχής.

Footer Image