2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την Πράξη με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ» και MIS 5131433

 

O Δήμος Ναυπλιέων  ανακοινώνει την 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων από ωφελούμενους για την Πράξη με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ» και MIS 5131433 το οποίο είναι ενταγμένο  στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Η Πράξη αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση, πρακτική και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 65 ανέργων, εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, από τον Δήμο Ναυπλιέων, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες στα αντικείμενα: 1) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  (E-COMMERCE), 2) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, 3) ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ  4) ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ , καθώς και για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024) που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους.

Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 390 ώρες (280 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 110 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα).

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 13/07/2023 και ώρα 12:00 π.μ

Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι  19/07/2023 και ώρα 23:59:59.

Ο Δήμος Ναυπλίου διατηρεί το δικαίωμα έκδοσης νέας Πρόσκλησης αν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ωφελουμένων.

Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται τακτικά στην ιστοσελίδα του έργου https://www.katartisi-efp.nafplio.gr/.

Πληροφορίες: Γεώργιος Αλεξίου τηλ επικοινωνίας : 2752025626  κος Γεώργιος Αλεξίου και στο  entaxi_anergon@1444.syzefxis.gov.gr

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της 2ης Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ.

 

.

Footer Image