Ανακοίνωση Οριστικού πίνακα για παροχή θέσεων πρακτικής στην Πράξη με MIS 5131433

 

O Δήμος  Ναυπλιέων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή θέσεων πρακτικής άσκησης στην Πράξη  «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5131433, ολοκλήρωσε τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, για όσες επιχειρήσεις υπέβαλαν οριστικά την αίτησή τους έως τις 22/9/2023 και ώρα 23.59.59 και προβαίνει στη Συγκρότηση Οριστικού Πίνακα κατά φθίνουσα σειρά, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.

 

Για να δείτε τον Οριστικό Πίνακα πατήστε ΕΔΩ.

 

.

Footer Image